O

Razem na rzecz zrównoważonych rozwiązań

Ludzkość stoi przed najbardziej złożonymi i pilnymi wyzwaniami w swojej historii. Do 2050 roku nasza rosnąca populacja będzie potrzebowała 70% więcej żywności, która będzie musiała być produkowana przez mniejszą liczbę pracowników. Jednocześnie niedobór zasobów i zmiana klimatu będą miały znaczące konsekwencje. Szacuje się, że rolnictwo odpowiada za około 18% globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Wierzymy w siłę współpracy i naszą zdolność do osiągnięcia dalszych kamieni milowych, takich jak cele zrównoważonego rozwoju ONZ i neutralność węglowa. Do tych zadań podchodzimy współpracując z wizjonerami, naukowcami i inżynierami oraz angażując rolników w ciągłą wymianę pomysłów. Powołaliśmy do życia centra innowacji na całym świecie i nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi firmami technologicznymi.

Od ponad 130 lat stawiamy czoła złożonym problemom poprzez pionierskie, inteligentne rolnictwo i przełomowe technologie. Grupa Kubota będzie nadal opracowywać zrównoważone rozwiązania. Rozwiązania poprawiające warunki pracy i wydajność. Rozwiązania poprawiające życie rolników i wszystkich innych osób na naszej planecie.

17 celów, aby zmienić nasz świat

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 17 celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Wierzymy, że nasza wizja na przyszłość jest zgodna z tymi dążeniami. Korporacyjne zasady Kubota zmierzają do wspierania dobrobytu ludzi i ochrony środowiska pięknej planety Ziemi. Grupa Kubota będzie dokładać starań do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wraz z resztą świata, wnosząc swój wkład w rozwiązania umożliwiające harmonijne wzrastanie społeczności i firm.