Over

Samen voor duurzame oplossingen

De mensheid staat voor enkele van de meest complexe en urgente uitdagingen in haar geschiedenis. Tegen 2050 zal onze groeiende bevolking 70% meer voedsel nodig hebben, maar het zal door minder werknemers moeten worden geproduceerd. Tegelijkertijd zullen schaarste aan hulpbronnen en klimaatverandering grote gevolgen hebben. Geschat wordt dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Wij geloven in de kracht van samenwerking en in ons vermogen om verdere mijlpalen te bereiken, zoals de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN en koolstofneutraliteit. We benaderen deze taken door samen te werken met visionairs, wetenschappers en ingenieurs en door met boeren in gesprek te gaan in een constante uitwisseling van ideeën. We hebben innovatiecentra over de hele wereld opgezet en partnerschappen aangegaan met toonaangevende technologiebedrijven.

Al meer dan 130 jaar worden we geconfronteerd met complexe problemen door te pionieren met slimme landbouw en baanbrekende technologieën. De Kubota Group zal doorgaan met het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Oplossingen die de arbeidsomstandigheden en efficiëntie verbeteren. Oplossingen die het leven van boeren en van iedereen op de planeet verbeteren.

17 doelen om onze wereld te transformeren

De Sustainable Development Goals (SDG’s) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen, hebben 17 doelen vastgesteld voor een betere wereld, die tegen 2030 moeten worden bereikt. Wij geloven dat onze visie voor de toekomst in lijn is met de SDG’s. De bedrijfsprincipes van Kubota zijn gericht op het ondersteunen van de welvaart van mensen en het beschermen van het milieu van deze prachtige aarde. De Kubota Group zal ernaar streven om samen met de rest van de wereld de SDG’s te bereiken door oplossingen aan te dragen die de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen en bedrijven mogelijk maken.