Connectiviteit

Het concept van smart farming is afhankelijk van de uitwisseling van informatie: tussen tractoren en werktuigen, tussen apparatuur en computers, tussen apparaten en mensen. Het verbinden van data maakt agrarisch werk efficiënter.