Łączność

Koncepcja inteligentnego rolnictwa opiera się na wymianie informacji: między ciągnikami a narzędziami, między sprzętem a komputerami, między urządzeniami a ludźmi. Łączenie danych sprawia, że praca w rolnictwie jest bardziej wydajna.