Automatyzacja

Kierując rozwojem zautomatyzowanych i bezzałogowych maszyn rolniczych, Grupa Kubota zwiększa możliwości inteligentnego rolnictwa, koncentrując się na oszczędności pracy i wyższej jakości produkcji.